Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste / 15.6.2016

1. Rekisterinpitäjä

SkyPark Oy / Rush Helsinki
Valimotie 25 A
00380 HKI
+358 600 418 880

2. Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaa: SkyPark Oy / Mikko Vihersalo +358 600 418 880 / helsinki@rushfinland.fi

Rekisteripalvelustamme vastataan 14 arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin ja yhteydenottoihin.

3. Rekisterin nimi

Trampoliinipuisto RUSH sopimus- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on palvelu- ja asiakassuhteen hoitaminen ja henkilötietolain mukainen asiakkaan henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja rekisteröidystä: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, huollettavien nimet, lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot), asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröidyn kanssa muodostunut asiakassuhde, yhteydenotot ja asiointi puhelimitse, postitse tai verkkopalvelun kautta. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn pyynnöstä sekä rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.